schuldcorrespondentie

schuldcorrespondentie

Financieel in de knoop? Liggen er meer rekeningen, dan het inkomen kan dragen? Dan is het van belang dat er met de schuldeisers gecorrespondeerd wordt. Overleg is altijd gewenst.

De medewerkers van Klawitter Tekstservices helpen u graag het bos door de bomen te zien en nemen de correspondentie van u over!

toespraken voor feestelijke en treurige momenten

Er zijn van die momenten, dat men het gevoel heeft iets te moeten zeggen. Bijvoorbeeld bij een bruiloft of een begrafenis. Klawitter Tekstservices is ruim ervaren in het schrijven van persoonlijke toespraken. Na een kort oriënterend gesprek kan de toespraak direct geschreven worden.

feestelijke toespraken

feestelijke toespraken

algemene tekstverwerking

algemene tekstverwerking

correspondentiehulp aan huis

Wellicht is het ook voor u niet onbekend: u moet bijvoorbeeld een  aanvraag indienen, een abonnement opzeggen, een klachtenbrief schrijven of beroep aantekenen bij een officiële instantie.

 

Lees meer

  • 1
  • 2